ca 85624

CSGT năn nỉ người vi phạm?

11:52 | 01/10/2014

Có hay không việc CSGT Cà Mau trả lại một triệu đồng, gồm tiền phạt và... tiền lãi cho người vi phạm?